forex trading logo
Ulti Clocks content

Home Виховна робота Напрямки ВР в школі Система виховної роботи школи
nude celebrities
Система виховної роботи школи
PDF Print
Written by Administrator   

Проблема школи: Формування життєвої успішної особистості.

Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

 

poch_3 

Основні принципи виховання:

 •  національної само спрямованості;
 • культуровідповідності;
 • цілісності;
 • суб’єкт - суб’єктної взаємодії;
 • адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості;
 • особистісної орієнтації
 • превентивності;
 • технологізації.

Зміст виховання – це система загальнокультурних і національних цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості:

 • Ціннісне ставлення до суспільства та держави;
 • Ціннісне ставлення до людей;
 • Ціннісне ставлення до природи;
 • Ціннісне ставлення до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення до праці;
 • Ціннісне ставлення до себе.

Виховна система школи - цілісний організм, який виникає в процесі інтеграції основних компонентів виховання:

 • Мета виховання;
 • Завдання виховання;
 • Суб’єкти виховання та їх діяльність, спілкування відносини;
 • Кадровий потенціал;
 • Матеріальна база та ін.
 • ?
jhfg

Серцевиною виховного процесу є особистість – її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв’язок впливів: родини, вчителя, класного керівника, об’єктів виховного простору.

 Виховна система школи

 

 У поточному році виховна робота буде спрямована на виконання таких завдань:

 • Забезпечення всебічного розвитку особистості учня, впровадження в практику роботи школи оновленої структури учнівського самоврядування.
 • Включення класних колективів у проектну діяльність в рамках виховного простору закладу.
 • Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів, подальше втілення програми «Школа сприяння здоров’я»
 • Посилення профілактичної роботи з важкими учнями та проблемними сім’ями
 • Створення відкритого виховного простору школи
 


Powered by Joomla!. Designed by: cpanel reseller hosting backup generators Valid XHTML and CSS.